Seřaďte události 20. století

Území dnešní České republiky v průběhu 20. století změnilo svůj vzhled nejen na mapách, ale také v oficiálních dokumentech. Prověřte své znalosti a přiřaďte správný název státního území k letům jeho existence.

0%
Oficiální název Království a země v Říšské radě zastoupené a Země svaté Štěpánské koruny uherské. Tento státní útvar vznikl přeměnou Rakouského císařství (Habsburské monarchie) na základě tzv. rakousko-uherského vyrovnání v únoru roku 1867.
První republika je označení pro Československo v daném období. Toto názvosloví bylo odvozeno od Francie, kde jsou republiky číslovány od Velké francouzské revoluce. Patřily pod ni následující území: Čechy, Morava, České slezsko, Slovensko a Podkarpatská Rus.
Česko-Slovenská republika byla výrazně menší a slabší než její předchůdkyně. Trvala pouhých 167 dní.
Německy Protektorat Böhmen und Mähren. Naše území bylo okupováno Německem, které tím porušilo dříve uzavřenou Mnichovskou dohodu.
Název odkazuje na kontinuitu s předchozími dvěma meziválečnými československými státními uspořádáními. Třetí republika představuje přechod od demokratického státu k totalitnímu socialistickému státu, orientované na Sovětský svaz.
 • 1900
 • 1910
 • 1920
 • 1930
 • 1940
 • 1950
 • 1960
 • 1970
 • 1980
 • 1990
 • 2000

Připoutejte se, prosím! Náš výlet do 20. století právě začíná.

 

Muzeum ukazuje historii prostřednictvím sbírkových předmětů. Nyní je na Tobě předměty správně usadit na časovou osu. Pozor, čas běží.