Seřaďte události 20. století

SEŘAĎ ČESKÉ A ČESKOSLOVENSKÉ PREZIDENTY

0%
Univerzitní profesor, poslanec zemského sněmu a říšské rady. Po vypuknutí I. světové války odešel do emigrace. Zakladatel a předseda Národní rady československé. Cesty po státech dohody, organizování legií.
Spolupracovník TGM, od roku 1915 v emigraci. Diplomat, dlouholetý ministr zahraničních věcí. V době okupace byl v londýnském exilu.
Spolupracovník TGM, od roku 1915 v emigraci. Diplomat, dlouholetý ministr zahraničních věcí. Prezidentem Československa v letech 1935 – 1938 a 1945 - 1948. V době okupace byl v londýnském exilu.
Právník, prezident Nejvyššího správního soudu.
Komunistický funkcionář, novinář, poslanec. Po Mnichovu emigroval do SSSR. Místopředseda a od roku 1946 předseda vlády.
Sociálně demokratický novinář, později komunistický funkcionář a odborový předák. Za okupace byl vězněn v koncentračním táboře Sachsenhausen. Předseda ústřední rady odborů, předseda Ústavodárného národního shromáždění, předseda vlády.
Komunistický funkcionář. Za okupace byl vězněn v koncentračním táboře Mauthausen.
Československý generál. Bojoval v obou světových válkách.
Komunistický funkcionář. Účastník Slovenského národního povstání. Roku 1968 jedním z navrhovatelů zákona o federativním uspořádání republiky.
Spisovatel, dramatik, disident, Zakládající člen Občanského fóra.
 • 1900
 • 1910
 • 1920
 • 1930
 • 1940
 • 1950
 • 1960
 • 1970
 • 1980
 • 1990
 • 2000
1914 - 1918
1. světová válka
1939 - 1945
2.světová válka
17. 11. 1989
"Sametová revoluce", nebo-li období změn, které měly zá následek pád komunistického režimu a přeměnu politického zřízení.
20. 8. 1968
Invaze sovětských vojsk do Československa
1948
Komunistický převrat v Československu
17. 12. 1903
Let prvního letadla, které sestrojili bratři Wrightové
16. 2. 1933
Sepsání Malé dohody mezi Rumunskem, Jugoslávií a Československem.

Připoutejte se, prosím! Náš výlet do 20. století právě začíná.

 

Muzeum ukazuje historii prostřednictvím sbírkových předmětů. Nyní je na Tobě předměty správně usadit na časovou osu. Pozor, čas běží.